စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း

အသစ္ထြက္လာေသာ စာအုပ္မ်ား၊ ေရာင္းအေကာင္းဆံုး စာအုပ္မ်ား၊ ထူးျခားေသာ စာအုပ္မ်ား၊ ဂယက္႐ုိက္ခတ္ေသာ စာအုပ္မ်ား၊ စာအုပ္ေကာင္း စာအုပ္ေဟာင္းမ်ား၊ ရွားပါးစာအုပ္မ်ား၊ ၾသဇာႀကီးေသာ စာေရးဆရာမ်ား၊ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ စာေရးဆရာမ်ား၊ အသစ္ေပၚထြက္လာသည့္ စာေရးဆရာမ်ား၊ စာေပေရးရာ သေဘာတရားႏွင့္ စာေပဟန္မ်ား၊ စာအုပ္ေရာင္းပဲြႏွင့္ ျပပဲြမ်ား၊ စာတန္းဖတ္ပဲြ၊ ကဗ်ာရြတ္ပဲြႏွင့္ စာေပ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအေၾကာင္း အပတ္စဥ္ အစီအစဥ္ ျဖစ္သည္။

Latest
Most Viewed
Most Commented
DVB TV – စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းအစီအစဥ္

DVB TV – စာအုပ္တန္းမွာလမ္းေလွ်ာက္ျခင္းအစီအစဥ္ စစ္အာဏာရွင္လက္ထက္မွာ ထမဆံုးနဲ႔ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ခဲ့တဲ့ တပ္တြင္းေကာလိပ္ေတာ္လွန္ေရး၊ ဒီေတာ္လွန္ေရးမွာ ဘယ္သူေတြ ပါဝင္ခဲ့လဲ၊ ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့လဲ၊ ပါဝင္ခဲ့တဲ့သူေတြေရာ ဘယ္လိုျပစ္ဒဏ္ေတြ က်ခံခဲ့ရလဲ၊ ဒီအေၾကာင္းေတြကို ေကာလိပ္သူပုန္ စာအုပ္အျဖစ္ေရးသားခဲ့ၿပီး ကိုယ္တိုင္လည္း ပါဝင္ခဲ့တဲ့ ကိုေက်ာ္သူစိုး နဲ႔ ေမးျမန္းထားတာကို ဒီတပတ္ စာအုပ္တန္းမွာလမ္းေလွ်ာက္ျခင္း အစီအစဥ္မွာ တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။ တင္ဆက္ – ေနရီရီ ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ေဇယ်ာထြန္း တည္းျဖတ္ – ေနရီရီ

စာအုပ္တန္းမွာလမ္းေလ်ာက္ျခင္း

စာအုပ္တန္းမွာလမ္းေလ်ာက္ျခင္း တင္ဆက္ – ေနရီရီ ရုိက္ကူး – ေဇယ်ာထြန္း၊ ဆန္နီ တည္းျဖတ္ – ဆန္နနီ

စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းအစီအစဥ္

စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ေနရီရီ ရုိက္ကူး – ေနရီရီ၊ ကုိခန္႔ တည္းျဖတ္ – ေနရီရီ

DVB TV – စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းအစီအစဥ္

DVB TV – စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းအစီအစဥ္ ဒီတစ္ပတ္စာအုပ္တန္း အစီအစဥ္အတြက္ အမ်ိဳးသားစာၾကည့္တိုက္(ရန္ကုန္)က ဦးေဆာင္က်င္းပတဲ့ ကေလးအေဖာ္ စာဖတ္ေပ်ာ္ ဆိုတဲ့ ကေလးစာၾကည့္တိုက္အစီအစဥ္အေၾကာင္းကို တင္ဆက္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္ တင္ဆက္ – ေနရီရီ ရုိက္ကူး – ေဟမာ၀င္း၊ ေနရီရီ တည္းျဖတ္ – ေနရီရီ

စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းအစီအစဥ္

စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ေနရီရီ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ေနရီရီ

DVB TV – စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းအစီအစဥ္

DVB TV – စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းအစီအစဥ္ စိတ္ကူးခ်ိဳခ်ိဳတိုက္ထုတ္စာအုပ္အားလံုးကို တစုတစည္းတည္း ေတြ႔ရမွာျဖစ္ၿပီး ၂၀% ကေန ၆၀% ထိ ေစ်းေလွ်ာ့ေရာင္းေပးေနတဲ့ စိတ္ကူးခ်ိဳခ်ိဳ ၁၇ ႏွစ္ျပည့္ စာအုပ္ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္အေၾကာင္း တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလ်ာက္ျခင္းအစီအစဥ္

စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလ်ာက္ျခင္းအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ေနရီရီ ရုိက္ကူး – ကုိခန္႔ တည္းျဖတ္ – ေနရီရီ

စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းအစီအဥ္

စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းအစီအဥ္ တင္ဆက္ – ေနရီရီ ရုိက္ကူး – ေနရီရီ၊ သူရစုိး၊ မင္းမင္း တည္းျဖတ္ – ေနရီရီ

DVB TV – စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းအစီအစဥ္

DVB TV – စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းအစီအစဥ္ ျမန္မာစာေပေလာကမွာ ေဝဖန္ေရးစာေပဟာ ဘယ္အခ်ိန္ေလာက္က စတင္ေပၚေပါက္ခဲ့ပါသလဲ။ ေခတ္အဆက္ဆက္ စာေပေဝဖန္ေရးတိုက္ပြဲေတြအေၾကာင္း၊ ဒီေန႔ေခတ္ ေဝဖန္ေရးစာေပရဲ႕ အေျခအေနေတြအေၾကာင္းကို ဒီတပတ္ စာအုပ္တန္းအစီအစဥ္မွာ တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။ တင္ဆက္ – ေနရီရီ ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ေဇယ်ာထြန္း တည္းျဖတ္ – ေနရီရီ