စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း

အသစ္ထြက္လာေသာ စာအုပ္မ်ား၊ ေရာင္းအေကာင္းဆံုး စာအုပ္မ်ား၊ ထူးျခားေသာ စာအုပ္မ်ား၊ ဂယက္႐ုိက္ခတ္ေသာ စာအုပ္မ်ား၊ စာအုပ္ေကာင္း စာအုပ္ေဟာင္းမ်ား၊ ရွားပါးစာအုပ္မ်ား၊ ၾသဇာႀကီးေသာ စာေရးဆရာမ်ား၊ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ စာေရးဆရာမ်ား၊ အသစ္ေပၚထြက္လာသည့္ စာေရးဆရာမ်ား၊ စာေပေရးရာ သေဘာတရားႏွင့္ စာေပဟန္မ်ား၊ စာအုပ္ေရာင္းပဲြႏွင့္ ျပပဲြမ်ား၊ စာတန္းဖတ္ပဲြ၊ ကဗ်ာရြတ္ပဲြႏွင့္ စာေပ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအေၾကာင္း အပတ္စဥ္ အစီအစဥ္ ျဖစ္သည္။

Latest
Most Viewed
Most Commented
စာအုပ္တန္းမွာလမ္းေလ်ာက္ျခင္းအစီအစဥ္

စာအုပ္တန္းမွာလမ္းေလ်ာက္ျခင္းအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ေနရီရီ ရုိက္ကူး – ေနရီရီ၊ လင္းဆက္ေအာင္၊ မင္းမင္း တည္းျဖတ္ – ေနရီရီ

DVB TV – စာအုပ္တန္းမွာလမ္းေလွ်ာက္ျခင္းအစီအစဥ္

DVB TV – စာအုပ္တန္းမွာလမ္းေလွ်ာက္ျခင္းအစီအစဥ္ စစ္အာဏာရွင္လက္ထက္မွာ ထမဆံုးနဲ႔ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ခဲ့တဲ့ တပ္တြင္းေကာလိပ္ေတာ္လွန္ေရး၊ ဒီေတာ္လွန္ေရးမွာ ဘယ္သူေတြ ပါဝင္ခဲ့လဲ၊ ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့လဲ၊ ပါဝင္ခဲ့တဲ့သူေတြေရာ ဘယ္လိုျပစ္ဒဏ္ေတြ က်ခံခဲ့ရလဲ၊ ဒီအေၾကာင္းေတြကို ေကာလိပ္သူပုန္ စာအုပ္အျဖစ္ေရးသားခဲ့ၿပီး ကိုယ္တိုင္လည္း ပါဝင္ခဲ့တဲ့ ကိုေက်ာ္သူစိုး နဲ႔ ေမးျမန္းထားတာကို ဒီတပတ္ စာအုပ္တန္းမွာလမ္းေလွ်ာက္ျခင္း အစီအစဥ္မွာ တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။ တင္ဆက္ – ေနရီရီ ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ေဇယ်ာထြန္း တည္းျဖတ္ – ေနရီရီ

စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလ်ာက္ျခင္းအစီအစဥ္

စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလ်ာက္ျခင္းအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ေနရီရီ ရုိက္ကူး – ကုိခန္႔ တည္းျဖတ္ – ေနရီရီ

စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလ်ာက္ျခင္းအစီအစဥ္

စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလ်ာက္ျခင္းအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ေနရီရီ ရုိက္ကူး – ေနရီရီ၊ မင္းမင္း တည္းျဖတ္ – ေနရီရီ

DVB TV – စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းအစီအစဥ္

DVB TV – စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းအစီအစဥ္ ဒီတပတ္ စာအုပ္တန္းအစီအစဥ္အတြက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း စာေပေလာကရဲ႕ အေျခအေနေတြအေၾကာင္းကို တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း

စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း တင္ဆက္ – ေနရီရီ ရုိက္ကူး – ေနရီရီ၊ ေဇယ်ာထြန္း တည္းျဖတ္ – ေနရီရီ

DVB TV – စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းအစီအစဥ္

DVB TV – စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းအစီအစဥ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပတဲ့ ႏုိင္ငံေရးစာေပစာတမ္းဖတ္ပြဲ နဲ႔ မုိးရာသီစာအုပ္ေစ်းေရာင္းပြဲအေၾကာင္း တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။ တင္ဆက္ – ေနရီရီ ရုိက္ကူး – ေနရီရီ ၊ မင္းမင္း တည္းျဖတ္ – ေနရီရီ

စာအုပ္တန္းမွာလမ္းေလ်ာက္ျခင္း အစီအစဥ္

စာအုပ္တန္းမွာလမ္းေလ်ာက္ျခင္း အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ေနရီရီ ရုိက္ကူး – ကုိခန္႔၊ သူရိန္၊ ဖုိးေက်ာ္ တည္းျဖတ္ – ေနရီရီ

စာအုပ္တန္းမွာလမ္းေလွ်ာက္ျခင္းအစီအစဥ္

စာအုပ္တန္းမွာလမ္းေလွ်ာက္ျခင္းအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ေနရီရီ ရုိက္ကူး – မင္းမင္း၊ ေနရီရီ တည္းျဖတ္ – ေနရီရီ