စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း

အသစ္ထြက္လာေသာ စာအုပ္မ်ား၊ ေရာင္းအေကာင္းဆံုး စာအုပ္မ်ား၊ ထူးျခားေသာ စာအုပ္မ်ား၊ ဂယက္႐ုိက္ခတ္ေသာ စာအုပ္မ်ား၊ စာအုပ္ေကာင္း စာအုပ္ေဟာင္းမ်ား၊ ရွားပါးစာအုပ္မ်ား၊ ၾသဇာႀကီးေသာ စာေရးဆရာမ်ား၊ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ စာေရးဆရာမ်ား၊ အသစ္ေပၚထြက္လာသည့္ စာေရးဆရာမ်ား၊ စာေပေရးရာ သေဘာတရားႏွင့္ စာေပဟန္မ်ား၊ စာအုပ္ေရာင္းပဲြႏွင့္ ျပပဲြမ်ား၊ စာတန္းဖတ္ပဲြ၊ ကဗ်ာရြတ္ပဲြႏွင့္ စာေပ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအေၾကာင္း အပတ္စဥ္ အစီအစဥ္ ျဖစ္သည္။

Latest
Most Viewed
Most Commented
DVB TV – စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းအစီအစဥ္

DVB TV – စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းအစီအစဥ္ ဒီတပတ္ စာအုပ္တန္း အစီအစဥ္အတြက္ အစိုးရဝန္ထမ္းဘဝ ႏိုင္ငံေရးသမားဘဝ အေတြ႕အၾကံဳေတြအျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ကာလေတြမွာ အတူျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့အေတြ႕အၾကံဳေတြကို ေရးထားတဲ့ ေဒၚခင္ခင္ဝင္းရဲ႕ ေရဆန္လမ္းမွ အိမ္အျပန္ စာအုပ္အေၾကာင္းကို တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

DVB TV – စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းအစီအစဥ္

DVB TV – စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းအစီအစဥ္ ဒီတပတ္ စာအုပ္တန္း အစီအစဥ္မွာေတာ့ တတိယအႀကိမ္က်င္းပခဲ့တဲ့ ႏိုဘယ္လ္-ျမန္မာစာေပပြဲေတာ္ႀကီးမွာ ဖတ္ၾကားခဲ့တဲ့ စာတမ္းတခ်ိဳ႕ကို တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

DVB TV – စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းအစီအစဥ္

DVB TV – စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းအစီအစဥ္ ဒီတပတ္ စာအုပ္တန္း အစီအစဥ္မွာေတာ့ တတိယအႀကိမ္က်င္းပခဲ့တဲ့ ႏိုဘယ္လ္-ျမန္မာစာေပပြဲေတာ္ႀကီးမွာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတဲ့ ျမန္မာကဗ်ာေလာကရဲ႕ အေျခအေနေတြအေၾကာင္းကို တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

DVB TV – စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းအစီအစဥ္

DVB TV – စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းအစီအစဥ္ ဒီတစ္ပတ္ စာအုပ္တန္းအစီအစဥ္အတြက္ ရသစာေပဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ က်င္းပခဲ့တဲ့ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ႏိုဘယ္လ္-ျမန္မာ စာေပပြဲေတာ္အေၾကာင္းကို တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။ တင္ဆက္ – ေနရီရီ ရုိက္ကူး – ေနမ်ဳိး၊ ေနရီရီ တည္းျဖတ္ – ေနရီရီ

DVB TV – စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း အစီအစဥ္

DVB TV – စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ေနရီရီ ရုိက္ကူး – ေနရီရီ၊ ေဇာ္မင္းထြဋ္ တည္းျဖတ္ – ေနရီရီ

DVB TV – စာအုပ္တန္းမွာ ေလွ်ာက္ျခင္းအစီအစဥ္

DVB TV – စာအုပ္တန္းမွာ ေလွ်ာက္ျခင္းအစီအစဥ္ ဒီတစ္ပတ္စာအုပ္တန္း အစီအစဥ္အတြက္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ႏိုဘယ္လ္-ျမန္မာ ရသစာေပပြဲေတာ္က်င္းပမယ့္ အေၾကာင္းကို တင္ဆက္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

DVB TV – စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းအစီအစဥ္

DVB TV – စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းအစီအစဥ္ ဒီတစ္ပတ္စာအုပ္တန္း အစီအစဥ္အတြက္ အမ်ိဳးသားစာၾကည့္တိုက္(ရန္ကုန္)က ဦးေဆာင္က်င္းပတဲ့ ကေလးအေဖာ္ စာဖတ္ေပ်ာ္ ဆိုတဲ့ ကေလးစာၾကည့္တိုက္အစီအစဥ္အေၾကာင္းကို တင္ဆက္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္ တင္ဆက္ – ေနရီရီ ရုိက္ကူး – ေဟမာ၀င္း၊ ေနရီရီ တည္းျဖတ္ – ေနရီရီ

DVB TV – စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းအစီအစဥ္

DVB TV – စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းအစီအစဥ္ ဒီတပတ္ စာအုပ္တန္းအစီအစဥ္အတြက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း စာေပေလာကရဲ႕ အေျခအေနေတြအေၾကာင္းကို တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

DVB TV – စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းအစီအစဥ္

DVB TV – ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ႏွစ္တစ္ရာျပည့္အၾကိဳ(၉၆) ႏွစ္ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ တကၠသုိလ္ကဗ်ာရြတ္ပြဲ အပုိင္း(၂) ဒီတစ္ပတ္ စာအုပ္တန္းအစီအစဥ္အတြက္ ကဗ်ာဆရာေတြ၊ ၈၈မ်ိဳးဆက္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ပါဝင္ၿပီး ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ထဲမွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္က်င္းပတဲ့ တကၠသိုလ္ကဗ်ာရြတ္ပြဲအေၾကာင္း အပိုင္း (၁) ကို တင္ဆက္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ရုိက္ကူး၊ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေနရီရီ