ျမန္မာ့အလွ ျမန္မာ့ဘ၀

ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပားရွိ နာမည္ေက်ာ္ ေစတီပုထိုး ဘုရားေက်ာင္းကန္မ်ား၊ သမိုင္း၀င္ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ရြာေဒသမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု၏ ႐ုိးရာဓေလ့ႏွင့္ ထံုးစံမ်ား၊ အစဥ္အလာမပ်က္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း က်င္းပေနေသာ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ပဲြေတာ္ႏွင့္ အခမ္းအနားမ်ား၊ ၿမိဳ႕ျပ၏ ေရာင္စံုဘ၀ႏွင့္ ေက်းလက္ျပည္သူတို႔၏ ထူးျခားေသာ အသက္ေမြးမႈ ပံုစံမ်ား အစရွိသည့္ ျမန္မာ့သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္အလွႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တနံတလ်ားက လူေနမႈဘ၀မ်ားအေၾကာင္းကို ေဖာ္က်ဴးတင္ျပထားသည့္ အစီအစဥ္ ျဖစ္သည္။

Latest
Most Viewed
Most Commented
DVB TV – ျမန္မာ့အလွျမန္မာ့ဘ၀ (စၾကၤာေတာင္ဘုရားပြဲ)

DVB TV – ျမန္မာ့အလွျမန္မာ့ဘ၀ (စၾကၤာေတာင္ဘုရားပြဲ)

ျမန္မာ့အလွ ျမန္မာ့ဘ၀ (အညာေျမဘုရားပြဲ)

ျမန္မာ့အလွ ျမန္မာ့ဘ၀ (အညာေျမဘုရားပြဲ)

ျမန္မာ့ရုပ္စုံသဘငသင္တန္းဆင္းပြဲနဲ႔ သက္ႀကီး ရုပ္စုံသဘင္ပညာရွင္ႀကီးမ်ား ပူေဇာ္ပြဲကို

ပထမအႀကိမ္ျမန္မာ့ရုပ္စုံသဘင္ သင္တန္းဆင္းပြဲနဲ႔ သက္ႀကီး ရုပ္စုံသဘင္ပညာရွင္ႀကီးမ်ား ပူေဇာ္ပြဲကို မႏၱေလးၿမိဳ႕ မဂၤလာမႏၱေလးအိမ္ရာ အစည္းအေ၀း ခန္းမမွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ဒီသတင္းကို ၿငိမ္းမိုးေနာင္က ေပးပို႔ထားပါတယ္။

ျမန္မာ့အလွျမန္မာ့ဘ၀ ထူးျမတ္တဲ့ရုံေလးရုံ

ျမန္မာ့အလွျမန္မာ့ဘ၀ ထူးျမတ္တဲ့ရုံေလးရုံ

ျမန္မာ့အလွ ျမန္မာ့ဘ၀ ငါးေဟာတဲ့ကုိထြန္းေရႊ

ျမန္မာ့အလွ ျမန္မာ့ဘ၀ ငါးေဟာတဲ့ကုိထြန္းေရႊ

ဓႏုတုိ႔ရဲ႕….. ဆုံဆည္းရာပြဲေတာ္

ျမန္မာ့အလွ ျမန္မာ့ဘ၀ ဓႏုတုိ႔ရဲ႕….. ဆုံဆည္းရာပြဲေတာ္ ရုပ္သံ

အရုပ္ကေလးေတြရဲ႕ အနာဂါတ္

အရုပ္ကေလးေတြရဲ႕ အနာဂါတ္

ျမန္မာ့အလွ ျမန္မာ့ဘ၀ ေခ်ာင္းသာ (၁ ဧၿပီ ၂၀၁၅)

ျမန္မာ့အလွ ျမန္မာ့ဘ၀ ေခ်ာင္းသာ