ေရဆံုးေျမဆံုး

Latest
Most Viewed
Most Commented
သံလြင္ျမစ္ေပၚမွ ေရကာတာၾကီးမ်ားအေၾကာင္း ေရဆုံးေျမဆုံး စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္

ဒီဗီဘီ ရုုပ္ျမင္သံၾကားမွာ အပတ္စဥ္ ထုတ္လႊင့္ေနတဲ့ ေရဆုံးေျမဆုံး စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္မႈ မွတ္တမ္းရုုပ္သံက႑အတြက္ သံလြင္ျမစ္ေပၚမွ ေရကာတာၾကီးမ်ား ျပန္လည္တင္ျပထားပါတယ္။

ခ်ိနဲ႔ေနတဲ့ က်န္းမာေရး စနစ္အေၾကာင္း ေရဆုံးေျမဆုံး စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္

ဒီဗီဘီ ရုုပ္ျမင္သံၾကားမွာ အပတ္စဥ္ ထုတ္လႊင့္ေနတဲ့ ေရဆုံးေျမဆုံး စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္မႈ မွတ္တမ္းရုုပ္သံက႑အတြက္ ဒီတပတ္မွာ ခ်ိနဲ႔ေနတဲ့ က်န္းမာေရး စနစ္အေၾကာင္း (အပိုင္း ၁)ကို တင္ဆက္ထားပါတယ္။

ကေလးလုပ္သား ေတြရဲ႔အေၾကာင္း စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္မႈ မွတ္တမ္း ရုုပ္သံ

ေရဆုံးေျမဆုံး လိုု႔အမည္ေပးထားတဲ့ စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္မႈ မွတ္တမ္းရုုပ္သံ investigative documentary ေတြကို DVB Multimedia Group ကေန အပတ္စဥ္ တင္ဆက္ေပးေနပါၿပီ။ အခုုတပတ္မွာေတာ့ “ကေလးလုပ္သား ေတြရဲ႔အေၾကာင္း” စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္မႈ မွတ္တမ္း ရုုပ္သံကို ရွဳစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ DVB TV – 03.03.2016

ေရဆုံးေျမဆုံး ကေလးအလုပ္သမားေတြရဲ႕အေၾကာင္း စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္

ေရဆုံးေျမဆုံး ကေလးအလုပ္သမားေတြရဲ႕အေၾကာင္း စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ ပထမအၾကိမ္ထုတ္လႊင့္မႈ ၾကာသပေတးေန႔ ည ၉ နာရီ ျပန္လည္ထုတ္လႊင့္ခ်က္ ေသာၾကာ – နံနက္ ၉ နာရီ ၁၅ မိနစ္ ညေန ၆ နာရီ ၁၅ မိနစ္ အဂၤါ – နံနက္ ၇ နာရီ ၃၀ မိနစ္ ည ၉ နာရီ

ေရဆုံးေျမဆုံး

ကေလးအလုပ္သမား သုံးစြဲမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး “ေရဆုံးေျမဆုံး စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္” အမည္ရ ႐ုပ္သံ ပထမအႀကိမ္ထုတ္လြင့္မႈကုိ ဒီဗြီဘီ႐ုပ္ျမင္သံၾကားနဲ႔ ဒီဗြီဘီ၀က္ဘ္ဆုိဒ္မွာ ၾကာသပေတးေန႔ ည ၉ နာရီ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါတယ္။