အမ်ဳိးသမီး စကား၀ုိင္း

Latest
Most Viewed
Most Commented
DVB TV – အမ်ဳိးသမီးစကား၀ုိင္း အစီအစဥ္(ရင့္က်က္ျခင္းသည္ လူရဲ႕တန္ဖုိး)

DVB TV – အမ်ဳိးသမီးစကား၀ုိင္း အစီအစဥ္(ရင့္က်က္ျခင္းသည္ လူရဲ႕တန္ဖုိး) တင္ဆက္ – တူးတူးမိသိန္း ရုိက္ကူး – ေနလင္းထြန္း၊ တူးေလး၊ ဇင္လင္းထြန္း တည္းျဖတ္ – အိဖူးလြင္

DVB TV – အမ်ဳိးသမီးစကား၀ုိင္း အစီအစဥ္

DVB TV – အမ်ဳိးသမီးစကား၀ုိင္း အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – တူးတူးျမင့္သိန္း ရုိက္ကူး – ေနလင္းထြန္း၊ ကုိတူးေလး၊ ဇင္လင္းထြန္း တည္းျဖတ္ – ရဲမင္းထြန္း

DVB TV – အမ်ဳိးသားသမီး စကား၀ုိင္းအစီအစဥ္

DVB TV – အမ်ဳိးသားသမီး စကား၀ုိင္းအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – တူးတူးျမင့္သိန္း ရုိက္ကူး – ေနလင္းထြန္း၊ ကုိတူးေလး၊ ဇင္လင္းထြန္း တည္းျဖတ္ – ယမင္းဦး

DVB TV – အမ်ဳိးသမီး စကား၀ုိင္းအစီအစဥ္

DVB TV – အမ်ဳိးသမီး စကား၀ုိင္းအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – တူးတူးျမင့္သိန္း ရုိက္ကူး – ေနလင္းထြန္း၊ ကုိတူးေလး၊ ဇင္လင္းထြန္း တည္းျဖတ္ – ယမင္းဦး

အမ်ဳိးသမီးစကား၀ုိင္းအစီအစဥ္

အမ်ဳိးသမီးစကား၀ုိင္းအစီအစဥ္ အခ ်ိန္ကာလ ေ၇ႊေလ်ားလာသည္ႏွင့္အမ်ွ ေဆးမွင္ေၾကာင္ ေ၇းထိုးေသာ ေခတ္ကတေျဖးေျဖးႏွင့္ ေမွးမိန္ၿပီး ကမၻာမွ ာလူႀကီးႏွင့္လူငယ္ၾကား ရုုတ္တရက္ တတ္တူးထိုးျခင္း အႏုပညာက ျပန္လည္႐ွင္သန္ခဲ့ရာ လူငယ္လူ၇ြယ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးထုကလည္း ပါဝင္အားေပးမႈေတြ ရွိလာေၾကာင္း အမ်ဳိးသမီးစကားဝိုင္းတြင္ အေျခအတင္ ေဆြးေႏြးထားတင္ဆက္ထားပါတယ္။ တင္ဆက္ – တူးတူးမိျမင့္သိန္း ရုိက္ကူး – ကုိခန္႔၊ မုိးျပည့္ တည္းျဖတ္ – ဗညားေမာ္

DVB TV – အမ်ဳိးသမီးစကား၀ုိင္း အစီအစဥ္ (ေႏြ-မုိးရာသီအစားအေသာက္ဆီသုိ႔)

DVB TV – အမ်ဳိးသမီးစကား၀ုိင္း အစီအစဥ္ (ေႏြ-မုိးရာသီအစားအေသာက္ဆီသုိ႔) တင္ဆက္ – တူးတူးျမင့္သိန္း ရုိက္ကူး – ေနလင္းထြန္း၊ တူးေလး၊ ရန္ႏုိင္မ်ဳိး၊ ေဇာ္မင္းထြန္း၊ ဇင္လင္းထြန္း တည္းျဖတ္ – အိဖူးလြင္

DVB TV – အမ်ဳိးသမီးစကား၀ုိင္း( အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔)

DVB TV – အမ်ဳိးသမီးစကား၀ုိင္း( အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔) တင္ဆက္ – တူးတူးျမင့္သိန္း တူးေလး၊ ဇင္လင္းထြန္း၊ ရန္ႏုိင္မ်ဳိး၊ ေဇာ္၀င္းထြန္း တည္းျဖတ္ – အိဖူးလြင္

အမ်ဳိးသမီးစကား၀ုိင္း အစီအစဥ္(wedding Planning) – ၂

အေ႐ွ႕ခုႏွစ္အိမ္၊ အေနာက္ခုႏွစ္အိမ္ခြင့္ျပဳခ်က္ရသည္ႏွင့့္အညီအၾကင္လင္မယားအျဖစ္ေပါင္းသင္းခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိေသာေရွးျမန္မာ ထံုးတမ္းအစဥ္လာမွသည္ယဥ္ေက်း မႈျမင့္မားလာသည္ႏွင့္အမ်ွ ပကာသနအလိုက္မဂၤလာပြဲအခန္းအနားကိုေခတ္အလိုက္ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ားႏွင့္ခ်ဲ့ကားက်င္းပလာပံုမ်ားကိုအမ်ဳိးသမီးတို႔စိတ္ခံစားမႈဘက္မွေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါသည္။ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးတဲ့ သူေတြကေတာ့ေဒၚတူးတူးျမင့္သိန္း ၊ ပြင့္နဒီေမာင္၊ ေမ၀သုန္ေဆြသက္ တို႔ျဖစ္ပါတယ္။ တင္ဆက္ – တူးတူးျမင့္သိန္း ရုိက္ကူး – ကုိဆန္နီ၊ ေဇယ် တည္းျဖတ္ – ညိဳမာသက္

DVB TV – အမ်ဳိးသမီးစကား၀ုိင္း အစီအစဥ္

DVB TV – အမ်ဳိးသမီးစကား၀ုိင္း အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – တူးတူးျမင့္သိန္း ရုိက္ကူး – ေနလင္းထြန္း၊ ရန္ႏုိင္မ်ဳိး၊ ျဖိဳးေက်ာ္လြင္ တည္းျဖတ္ – ရဲမင္းထြန္း