အမ်ဳိးသမီး စကား၀ုိင္း

Latest
Most Viewed
Most Commented
အမ်ဳိးသမီးစကား၀ုိင္းအစီအစဥ္

အမ်ဳိးသမီးစကား၀ုိင္းအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – တူးတူးျမင့္သိန္း ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ေဇယ် တည္းျဖတ္ – ညိဳမာသက္

DVB TV – အမ်ဳိးသမီးစကား၀ုိင္းအစီအစဥ္

DVB TV – အမ်ဳိးသမီးစကား၀ုိင္းအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – တူးတူးျမင့္သိန္း ရုိက္ကူး – ေနလင္းထြန္း၊ ရန္ႏုိင္မ်ဳိး၊ ျဖိဳးေက်ာ္လြင္ တည္းျဖတ္ – ရဲမင္းထြန္း

အမ်ဳိးသမီးစကား၀ုိင္းအစီအစဥ္

အမ်ဳိးသမီးစကား၀ုိင္းအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – တူးတူးျမင့္သိန္း ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ေဇယ် တည္းျဖတ္ – ညိဳမာသက္

DVB TV – အမ်ဳိးသမီးစကား၀ုိင္း( Art Has No Border)

DVB TV – အမ်ဳိးသမီးစကား၀ုိင္း( Art Has No Border) တင္ဆက္ – တူးတူးျမင့္သိန္း ရုိက္ကူး – ေနလင္းထြန္း၊ ရန္ႏုိင္မ်ဳိး၊ ျဖိဳးေက်ာ္လြင္ တည္းျဖတ္ – ရဲမင္းထြန္း

အမ်ဳိးသမီးစကား၀ုိင္းအစီအစဥ္

အမ်ဳိးသမီးစကား၀ုိင္းအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – တူးတူးျမင့္သိန္း ရိုက္ကူး – ဆန္နီ တည္းျဖတ္ – ညီလင္းထြန္း

အမ်ဳိးသမီးစကား၀ုိင္း အစီအစဥ္(wedding Planning) – ၂

အေ႐ွ႕ခုႏွစ္အိမ္၊ အေနာက္ခုႏွစ္အိမ္ခြင့္ျပဳခ်က္ရသည္ႏွင့့္အညီအၾကင္လင္မယားအျဖစ္ေပါင္းသင္းခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိေသာေရွးျမန္မာ ထံုးတမ္းအစဥ္လာမွသည္ယဥ္ေက်း မႈျမင့္မားလာသည္ႏွင့္အမ်ွ ပကာသနအလိုက္မဂၤလာပြဲအခန္းအနားကိုေခတ္အလိုက္ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ားႏွင့္ခ်ဲ့ကားက်င္းပလာပံုမ်ားကိုအမ်ဳိးသမီးတို႔စိတ္ခံစားမႈဘက္မွေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါသည္။ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးတဲ့ သူေတြကေတာ့ေဒၚတူးတူးျမင့္သိန္း ၊ ပြင့္နဒီေမာင္၊ ေမ၀သုန္ေဆြသက္ တို႔ျဖစ္ပါတယ္။ တင္ဆက္ – တူးတူးျမင့္သိန္း ရုိက္ကူး – ကုိဆန္နီ၊ ေဇယ် တည္းျဖတ္ – ညိဳမာသက္

DVB TV – အမ်ဳိးသမီးစကား၀ုိင္းအစီအစဥ္

DVB TV – အမ်ဳိးသမီးစကား၀ုိင္းအစီအစဥ္ အိမ္ျခံေျမ အေရာင္းအ၀ယ္ အဌား အက်ဳိးေဆာင္ နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ဘယ္ဦးတည္သြားမလဲ တင္ဆက္ – တူးတူးျမင့္သိန္း ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ဒီဗီြဘီ

အမ်ဳိးသမီးစကား၀ုိင္း အစီအစဥ္

အမ်ဳိးသမီးစကား၀ုိင္း အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – တူးတူးျမင့္သိန္း ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ေဇယ် တည္းျဖတ္ – ညိဳမာသက္

DVB TV – အမ်ဳိးသမီးစကား၀ုိင္း အစီအစဥ္

DVB TV – အမ်ဳိးသမီးစကား၀ုိင္း အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – တူးတူးျမင့္သိန္း ရုိက္ကူး – ေနလင္းထြန္း၊ ရန္ႏုိင္မ်ဳိး၊ ျဖဳိးေက်ာ္လြင္ တည္းျဖတ္ – ရဲမင္းထြန္း