ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာဥပေဒေရးရာ

Latest
Most Viewed
Most Commented
သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ဖို႔ လိုျပီလား

သတင္းမီဒီယာဥပေဒကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ ျပဌာန္းခဲ႔တဲ႔အတြက္ အခုဆိုရင္ ၃ ႏွစ္ေက်ာ္လာျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီဥပေဒဟာ လက္ရိွအခ်ိန္မွာ ေျပာင္းလဲလာတဲ႔ ေခတ္စနစ္နဲ႔ မေလ်ာ္ညီေတာ့တဲ႔ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြ၊ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနတဲ႔ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြ ရိွေနတဲ႔အတြက္ ဒီဥပေဒ အေပၚ ေ၀ဖန္မႈေတြ ရိွေနပါတယ္။ ဒီအစီအစဥ္မွာ သတင္းမီဒီယာဥပေဒ ျပင္ဆင္ဖို႔ လို၊မလို ဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္တဲ႔ အေၾကာင္းအရာေတြကို ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။ DVB TV – 03.09.2017

DVB TV – “စားသုံးသူ အကာအကြယ္ေပးေရး ဥပေဒ ဘာလဲ ဘာလဲ ”

DVB TV – “စားသုံးသူ အကာအကြယ္ေပးေရး ဥပေဒ ဘာလဲ ဘာလဲ ” အမ်ားျပည္သူေတြ က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီညြတ္တဲ႔ အစားအေသာက္ေတြ ၊ ၀န္ေဆာင္မႈေတြ အေပၚဥပေဒ ရဲ႕ အကာအကြယ္ မရ ျဖစ္ေနတာ ဘာေၾကာင့္လဲ ၊ ဥပေဒရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္လား ၊ ဥပေဒကို အေကာင္ အထည္ ေဖာ္သူ ေတြရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ေၾကာင့္လား ၊ စားသံုးသူ အကာအကြယ္ေပးေရး ဥပေဒကို အသစ္ေရးဆဲြမယ္ ဆိုရင္ ဘယ္လို အခ်က္ေတြ ပါ၀င္သင့္သလဲ ဆိုတာေတြကို ဒီအစီအစဥ္ မွာ ေဆြးေႏြးထားပါတယ္ ။

DVB TV – “အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ အသက္၀င္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ”

DVB TV – “အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ အသက္၀င္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ” မန္မာႏိုင္ငံမွာ နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္း အျမစ္တြယ္ေနတဲ႔ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ကိစၥေတြ အခုခ်ိန္ထိ ေလ်ာ့နည္းလာျခင္း မရိွေသးတဲ႔ ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ျပီး “အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ” ဥပေဒအသက္၀င္ လာေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲဆိုတာကို ဒီအစီအစဥ္မွာ တင္ဆက္ထားပါတယ္ ။

DVB TV – ” ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္ဖို႔လိုသလား”

DVB TV – ” ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္ဖို႔လိုသလား” ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာျပဌာန္းခဲ႔တဲ႔ “ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ” ဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) နဲ႔ တရားစဲြခံရတဲ႔သူေတြ တျဖည္းျဖည္း မ်ားလာတာေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုၾကား မွာလည္း ဒီပုဒ္မနဲ႔ပတ္သက္ျပီး အျမင္သေဘာထားေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳး ထြက္ေပၚေနပါတယ္ ။ ဒီအစီအစဥ္မွာ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ရဲ႕ ဥပေဒျဖစ္တဲ႔ .. “ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ” ျပင္ဖို႔ လို၊ မလို ဆိုတာန႔ဲ ပတ္သက္ျပီး ေဆြးေႏြးထားပါတယ္ ။

DVB TV – အက်ဥ္းေထာင္ဥပေဒ ဘယ္ေတာ့လဲ

DVB TV – ျပီးခဲ႔တဲ႔ လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္း ကတည္း ကရိွခဲ႔တဲ႔ “ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း ” ဟာ ဒီကေန႔အထိ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ မေဆြးေႏြးႏိုင္ေသးပါဘူး ။ အထူးသျဖင့္ ဥပေဒၾကမ္းရဲ႕ “ အက်ဥ္းသား အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိခ်က္ ” မွာ “ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား” ဆိုတာကို သီးသန္႔ေဖာ္ျပထားတာမ်ိဳး မရိွေသးတာဟာ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းေတြနဲ႔ မကိုက္ညီတဲ႔အေၾကာင္း ေ၀ဖန္ ေထာက္ျပမႈေတြ ရိွေနပါတယ္ ။ ဒီအစီအစဥ္မွာ ဒီအေၾကာင္းအရာေတြကို ေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေျခခံပညာေရး ဥပေဒ မူၾကမ္းအေပၚ ရွဳျမင္ခ်က္

အေျခခံပညာေရး ဥပေဒ မူၾကမ္းအေပၚ ရွဳျမင္ခ်က္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ ျပ႒ာန္းခဲ႔ပါတယ္ ။ ဒါေပ မဲ႔ အေျခခံပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ဥပေဒ မူၾကမ္းကို ပညာေရး၀န္ၾကီး႒ာန ၀က္ဆိုက္ထဲမွာ ေဖာ္ျပထားေပမယ္႔ လည္း အခုခ်ိန္ထိ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ မေဆြးေႏြးႏိုင္ေသးပါဘူး ။ လက္ရိွ အေျခခံပညာေရးစနစ္ထဲမွာ လိုအပ္ ခ်က္ေတြ ၊ စိန္ေခၚမႈေတြ အမ်ားအျပား ၾကံဳေနရတယ္ဆိုတာ အားလံုးအသိပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအစီအစဥ္မွာ အေျခခံပညာေရးဥပေဒ(မူၾကမ္း) နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အျမင္သေဘာထားေတြကို နယ္ပယ္ အသီးသီးက ကၽြမ္းက်င္သူေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။ DVB TV – 18.06.2017

DVB TV – ျမန္မာရုပ္ရွင္ေလာက ဦးေမာ့လာေစဖို႔ ဥပေဒသစ္တစ္ရပ္လိုၿပီလား

DVB TV – ျမန္မာရုပ္ရွင္ေလာက ဦးေမာ့လာေစဖို႔ ဥပေဒသစ္တစ္ရပ္လိုၿပီလား ဇာတ္ကားရိုက္ကူးမႈ အေရအတြက္ တရိွန္ထိုး ျမင့္တက္ ေနေပမယ့္ ဇာတ္ကားေတြရဲ႕ အရည္အေသြး တက္မလာတ႔ဲ အေၾကာင္းရင္းက ဘာလဲ ၊ ျမန္မာရုပ္ရွင္ေလာက နိမ့္က်ေနတဲ႔ကိစၥမွာ ဥပေဒ အေၾကာင္းအရ လိုအပ္ခ်က္ေတြရိွေနသလား ၊ ထုတ္လုပ္ျပီးသား ဇာတ္ကားေတြ ရံုတင္ဖို႔ ရုပ္ရွင္ရံု ေတြ လံုေလာက္မႈမရိွတာကျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ေလာက ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္ အဟန္႔အတားတစ္ခုျဖစ္ေနသလား ၊ရုပ္ရွင္ေလာကမွာ ထုတ္လုပ္သူ ၊ သရုပ္ေဆာင္နဲ႔ ပညာသည္ေတြအၾကား တိက်တဲ႔ စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္ ေတြပါတဲ႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္စနစ္ လိုသလား ဆိုတာေတြကို ဒီအစီအစဥ္မွာ တင္ဆက္ထားပါတယ္။

DVB TV – စက္မႈဇုန္ ဥပေဒ လိုအပ္ေနျပီလား

DVB TV – စက္မႈဇုန္ ဥပေဒ လိုအပ္ေနျပီလား ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္ေတြ ကတည္းက ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ထူေထာင္ခဲ႔တဲ႔ စက္မႈဇုန္ေတြဟာ အခုဆိုရင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ျပီ ျဖစ္ေပမယ္႔ စက္မႈဇုန္ အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မလုံ ေလာက္မႈ ၊ေျမေစ်းၾကီးျမင့္မႈ ၊ လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲမႈ စတဲ႔ အေျခခံအေဆာက္အုံ မျပည့္စုံမႈေတြ ေၾကာင့္ စက္မႈဇုန္ေတြလည္း ဖြံ႕ျဖိဳးသင့္သေလာက္ မဖြံ႕ျဖိဳးခဲ႔ၾကပါဘူး ။ ဒီအစီအစဥ္မွာ လက္ရိွစက္မႈဇုန္ေတြရဲ႕ အတိတ္၊ ပစၥဳပၸဳန္၊အနာဂတ္ကို ေဆြးေႏြးတင္ဆက္ထားပါတယ္ ။

DVB TV -“ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဧည့္စာရင္းတိုင္ၾကားရတဲ့စနစ္ရွိဖို႔ လိုသလား”

DVB TV – အစိုးရအဆက္ဆက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ နာမည္ဆိုးနဲ႔ ေက်ာ္ၾကားခဲ႔တဲ႔ ဧည့္ စာရင္းတိုင္ၾကားရမႈ ၊ ဧည့္စာရင္း စစ္ေဆးမႈေတြဟာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ကို တည္ေဆာက္တဲ႔ေနတဲ႔ အခုလို ကာလမွာ ဆက္ရိွဖို႔ လိုေသးလား ၊ ဧည့္စာရင္းကိစၥကိုအေၾကာင္းျပဳျပီး ၾသဇာအာဏာ ကိုတလဲြအသံုးခ်ေန ႏိုင္ ေအာင္ က်ားကန္ေပးထားတဲ႔ ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒရဲ႕ အားနည္းခ်က္က ဘာေတြလဲ ၊ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ႔ ရပ္/ေက်းဥပေဒ တစ္ရပ္မွာ ဘယ္လိုအခ်က္အလက္ေတြ ပါသင့္သလဲ ဆိုေတာေတြကို ဒီအစီအစဥ္မွာ ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။