ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာဥပေဒေရးရာ

Latest
Most Viewed
Most Commented
DVB TV -“ျပည္တြင္း အိမ္အကူေတြအတြက္ အကာကြယ္ေပးေရး ဥပေဒတစ္ရပ္ လိုအပ္ေနၿပီလား”

DVB TV -“ျပည္တြင္း အိမ္အကူေတြအတြက္ အကာကြယ္ေပးေရး ဥပေဒတစ္ရပ္ လိုအပ္ေနၿပီလား” ျမန္မာ့လူမႈဝန္းက်င္မွာ အနိဌာရံုတခုအျဖစ္ တေန႔တျခားထြက္ေပၚ ေနတဲ့အိမ္အကူေတြအကာကြယ္ကင္းမဲ့ ေနမႈကို ဘယ္လိုေျဖရွင္းၾကမလဲ ၊ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးေတြဆုံးရႈံးေနတဲ့ ျပည္တြင္းအိမ္အကူေတြအတြက္ ဥပေဒတစ္ရပ္လိုအပ္ေနျပီလား ဒီအစီအစဥ္မွာရႈစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။

DVB TV – “လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းခြင့္ ဥပေဒ အသက္ဝင္ဖို႔ ဘာေတြျပင္ဆင္ၾကမလဲ?”

DVB TV – “လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းခြင့္ ဥပေဒ အသက္ဝင္ဖို႔ ဘာေတြျပင္ဆင္ၾကမလဲ?” လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တာ၀န္မွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းခြင့္ ဥပေဒ ျပဌာန္းဖို႔ လိုအပ္ေနျပီလား ၊ ဒီဥပေဒကို အခြင့္ေကာင္းယူျပီး မသမာမႈေတြ ျဖစ္မလာေအာင္ ဘယ္လို ကာကြယ္မလဲ ၊တရားမွ်တမႈရိွတဲ႔ ဥပေဒတစ္ရပ္ ျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲဆိုတာကုိ ဒီအစီအစဥ္မွာ ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္ ။