ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာဥပေဒေရးရာ

Latest
Most Viewed
Most Commented
DVB TV – အက်ဥ္းေထာင္ဥပေဒ ဘယ္ေတာ့လဲ

DVB TV – ျပီးခဲ႔တဲ႔ လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္း ကတည္း ကရိွခဲ႔တဲ႔ “ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း ” ဟာ ဒီကေန႔အထိ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ မေဆြးေႏြးႏိုင္ေသးပါဘူး ။ အထူးသျဖင့္ ဥပေဒၾကမ္းရဲ႕ “ အက်ဥ္းသား အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိခ်က္ ” မွာ “ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား” ဆိုတာကို သီးသန္႔ေဖာ္ျပထားတာမ်ိဳး မရိွေသးတာဟာ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းေတြနဲ႔ မကိုက္ညီတဲ႔အေၾကာင္း ေ၀ဖန္ ေထာက္ျပမႈေတြ ရိွေနပါတယ္ ။ ဒီအစီအစဥ္မွာ ဒီအေၾကာင္းအရာေတြကို ေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

DVB TV – “စားသုံးသူ အကာအကြယ္ေပးေရး ဥပေဒ ဘာလဲ ဘာလဲ ”

DVB TV – “စားသုံးသူ အကာအကြယ္ေပးေရး ဥပေဒ ဘာလဲ ဘာလဲ ” အမ်ားျပည္သူေတြ က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီညြတ္တဲ႔ အစားအေသာက္ေတြ ၊ ၀န္ေဆာင္မႈေတြ အေပၚဥပေဒ ရဲ႕ အကာအကြယ္ မရ ျဖစ္ေနတာ ဘာေၾကာင့္လဲ ၊ ဥပေဒရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္လား ၊ ဥပေဒကို အေကာင္ အထည္ ေဖာ္သူ ေတြရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ေၾကာင့္လား ၊ စားသံုးသူ အကာအကြယ္ေပးေရး ဥပေဒကို အသစ္ေရးဆဲြမယ္ ဆိုရင္ ဘယ္လို အခ်က္ေတြ ပါ၀င္သင့္သလဲ ဆိုတာေတြကို ဒီအစီအစဥ္ မွာ ေဆြးေႏြးထားပါတယ္ ။

DVB TV – စက္မႈဇုန္ ဥပေဒ လိုအပ္ေနျပီလား

DVB TV – စက္မႈဇုန္ ဥပေဒ လိုအပ္ေနျပီလား ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္ေတြ ကတည္းက ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ထူေထာင္ခဲ႔တဲ႔ စက္မႈဇုန္ေတြဟာ အခုဆိုရင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ျပီ ျဖစ္ေပမယ္႔ စက္မႈဇုန္ အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မလုံ ေလာက္မႈ ၊ေျမေစ်းၾကီးျမင့္မႈ ၊ လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲမႈ စတဲ႔ အေျခခံအေဆာက္အုံ မျပည့္စုံမႈေတြ ေၾကာင့္ စက္မႈဇုန္ေတြလည္း ဖြံ႕ျဖိဳးသင့္သေလာက္ မဖြံ႕ျဖိဳးခဲ႔ၾကပါဘူး ။ ဒီအစီအစဥ္မွာ လက္ရိွစက္မႈဇုန္ေတြရဲ႕ အတိတ္၊ ပစၥဳပၸဳန္၊အနာဂတ္ကို ေဆြးေႏြးတင္ဆက္ထားပါတယ္ ။

DVB TV – မသန္စြမ္းသူေတြရဲ႕ အခြင့္အေရး နည္းဥပေဒ ျပဌာန္း ဖို႔ ဘာေၾကာင့္ ၾကန္႔ၾကာေနသလဲ

DVB TV – မသန္စြမ္းသူေတြရဲ႕ အခြင့္အေရး နည္းဥပေဒ ျပဌာန္း ဖို႔ ဘာေၾကာင့္ ၾကန္႔ၾကာေနသလဲ ၂၀၁၅ မွာ ျပဌာန္းခဲ့တဲ႔ “ ျမန္မာႏိုင္ငံ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရး ဥပေဒ” ကို လက္ေတြ႔ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေပးရမယ္႔ နည္းဥပေဒ ျပဌာန္းဖို႔ ဘာေၾကာင့္ၾကန္႕ၾကာေနသလဲ ၊ နည္းဥပေဒမွာ ဘယ္လို အခ်က္အလက္ေတြ ပါဖို႔လိုသလဲ ၊ မသန္စြမ္းေတြ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ႔ အခက္အခဲေတြကို ဥပေဒနဲ႕ ထိထိေရာက္ေရာက္ အကာအကြယ္ ေပးႏိုင္ပါ့မလား ၊ ဆိုတာေတြကို ဒီကေန႔ အစီအစဥ္မွာ ေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။

DVB TV – “အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ အသက္၀င္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ”

DVB TV – “အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ အသက္၀င္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ” မန္မာႏိုင္ငံမွာ နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္း အျမစ္တြယ္ေနတဲ႔ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ကိစၥေတြ အခုခ်ိန္ထိ ေလ်ာ့နည္းလာျခင္း မရိွေသးတဲ႔ ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ျပီး “အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ” ဥပေဒအသက္၀င္ လာေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲဆိုတာကို ဒီအစီအစဥ္မွာ တင္ဆက္ထားပါတယ္ ။

DVB TV – “အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒ အသက္၀င္ဖို႔ လိုျပီလား”

DVB TV – “အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒ အသက္၀င္ဖို႔ လိုျပီလား” အမ်ိဳးသမီးေတြအေပၚ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကား မႈ၊မၾကား၀့ံမနာသာ ေစာ္ကားခံရမႈ ၊ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈေတြ အျဖစ္မ်ားလာေနတဲ႔ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ဒီအစဥ္မွာ ေဆြးေႏြးထားပါတယ္ ။

DVB TV – ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒကုိျပင္ဆင္ဖုိ႔ လုိသလား

DVB TV – ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒကုိျပင္ဆင္ဖုိ႔ လုိသလား ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာျပဌာန္းခဲ႔တဲ႔ “ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ” ဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) နဲ႔ တရားစဲြခံရတဲ႔သူေတြ တျဖည္းျဖည္း မ်ားလာတာေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုၾကား မွာလည္း ဒီပုဒ္မနဲ႔ပတ္သက္ျပီး အျမင္သေဘာထားေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳး ထြက္ေပၚေနပါတယ္ ။ ဒီအစီအစဥ္မွာ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ရဲ႕ ဥပေဒျဖစ္တဲ႔ .. “ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ” ျပင္ဖို႔ လို၊ မလို ဆိုတာန႔ဲ ပတ္သက္ျပီး ေဆြးေႏြးထားပါတယ္ ။

DVB TV – ” ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္ဖို႔လိုသလား”

DVB TV – ” ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္ဖို႔လိုသလား” ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာျပဌာန္းခဲ႔တဲ႔ “ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ” ဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) နဲ႔ တရားစဲြခံရတဲ႔သူေတြ တျဖည္းျဖည္း မ်ားလာတာေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုၾကား မွာလည္း ဒီပုဒ္မနဲ႔ပတ္သက္ျပီး အျမင္သေဘာထားေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳး ထြက္ေပၚေနပါတယ္ ။ ဒီအစီအစဥ္မွာ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ရဲ႕ ဥပေဒျဖစ္တဲ႔ .. “ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ” ျပင္ဖို႔ လို၊ မလို ဆိုတာန႔ဲ ပတ္သက္ျပီး ေဆြးေႏြးထားပါတယ္ ။

DVB TV – “လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းခြင့္ ဥပေဒ အသက္ဝင္ဖို႔ ဘာေတြျပင္ဆင္ၾကမလဲ?”

DVB TV – “လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းခြင့္ ဥပေဒ အသက္ဝင္ဖို႔ ဘာေတြျပင္ဆင္ၾကမလဲ?” လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တာ၀န္မွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းခြင့္ ဥပေဒ ျပဌာန္းဖို႔ လိုအပ္ေနျပီလား ၊ ဒီဥပေဒကို အခြင့္ေကာင္းယူျပီး မသမာမႈေတြ ျဖစ္မလာေအာင္ ဘယ္လို ကာကြယ္မလဲ ၊တရားမွ်တမႈရိွတဲ႔ ဥပေဒတစ္ရပ္ ျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲဆိုတာကုိ ဒီအစီအစဥ္မွာ ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္ ။